Kystbåde ved Thorup Strand

Aluminiumsarbejdet fortsætter udenfor - Juni 2002


Det sidste af overbygningen må færdiggøres udenfor. Ellers var skibet blevet for højt til at kunne trækkes ud af laden. 


Der bliver overdækkede arbejdspladser på forskibet. Her monteres og svejses støttestænger til ruffet.


Forbanjen er nu helt lukket. 
Her er ved at blive lagt dørk. 
Senere skal rummet isoleres, før den endelige aptering finder sted.


Agterdækket med den nye lønning. I midten hullet til motoren. Senere placeres styrehuset over hullet.


Lænsehullerne med påmonterede gitre set fra dækket.


Forbanjens agterskot set indefra. Der er koøje og luge ud til fordækket.

.
Skottet ind til forbanjen med luge og koøje set fra dækket.


Peter Madsbøll i gang med svejsearbejdet. Her er det kassen  ovenover grejrummet. Se billede til højre.


Et kig ned i grejrummet. 
Her vil garnene få deres plads. 


Forrige side


Næste side

Tilbage til startside

Kystbåden bygges af
Bådebygger Peter Madsbøll, Amtoftvej 12 * Øsløs * 7742 Vesløs. Tlf. 9799 3690

E-mail til Peter Madsbøll

Opdateret 06. oktober 2002

© Hjemmesiden "Ny Kystbåd" vedligeholdes af www.handyweb.dk
Gengivelse er tilladt med kildeangivelse. Fotos kan fås hos HandyWeb. Links til denne side er velkomne.